Projekt Sekson – czas na przełamanie tabu

Sekson - o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową

Projekt Sekson powstał w 2019 roku i jest odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową. Zgodnie z misją projektu - edukowania i potrzeby zmiany świadomości o życiu intymnym i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową, tworzymy internetową platformę edukacyjną wraz z interaktywną mapą gabinetów ginekologicznych oraz szkół rodzenia, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Jednym z ważniejszych wydarzeń, realizowanych w ramach projektu jest konferencja poświęcona seksualności i rodzicielstwu OzN.

Celem projektu jest zmiana stereotypów i próba wpłynięcia na sposób postrzegania osób z niepełnosprawnością, a także zwiększanie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i barier z jakimi OzN borykają się na co dzień. Jako Fundacja stawiamy sobie także za cel edukowanie i docieranie z rzetelną wiedzą do szerokiej grupy odbiorców, w tym samych OzN. Partnerką merytoryczną projektu jest dr n. hum. Alicja Długołęcka, która jako pedagożka, wykładowczyni i edukatorka seksualna, od lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością osób z niepełnosprawnością.

Tematy o jakich mówimy:

 • temat seksualności OzN, relacji i związków,
 • stereotypy związane z OzN, ich samodzielnością i podmiotowością,
 • niewystarczające dostosowanie gabinetów ginekologicznych do potrzeb OzN,
 • dostęp do usług medycznych, brak specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego w zakresie odpowiedniej obsługi medycznej OzN,    
 • rodzicielstwo OzN

Nasz projekt kierujemy do:

 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób pracujących na co dzień z OzN,
 • przedstawicieli służby zdrowia, w tym lekarzy ginekologów i urologów, pielęgniarki oraz zarządzający ZOZ,
 • przedstawicieli podmiotów świadczących usługi medyczne, w tym rehabilitacyjne,
 • aktywistów, środowisk organizacji pozarządowych działających na rzecz OzN
 • psychologów oraz seksuologów

#wyłączamytabu i #włączamywiedzę

sekson logo czarne

 

Mapa Dostępności – projekt, jakiego jeszcze nie było

Mapa Dostępności, którą realizujemy w ramach projektu Sekson, to wyjątkowa, pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, realizowana przez Fundację Avalon. Na dostępnej na naszej platformie internetowej www.sekson.pl Mapie oznaczamy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową gabinety ginekologiczne i szkoły rodzenia Miejscom tym przyznajemy Certyfikat Dostępności Fundacji Avalon, który opiera się na opracowanych we współpracy z ginekologami, położnymi oraz naszymi podopiecznymi kryteriami dostępności, które modelowy gabinet i szkoła rodzenia powinny spełniać. Dzięki certyfikowaniu wspomnianych placówek, osoby z niepełnosprawnością ruchową uzyskają dostęp do informacji w jakim miejscu funkcjonuje gabinet w pełni przystosowany do ich potrzeb, a co za tym idzie – uzyskają możliwość skorzystania z usług lekarza specjalisty w możliwie jak najbardziej samodzielny sposób. Decyzja o przyznaniu danej placówce certyfikatu jest poprzedzana audytem przeprowadzanym przez zespół projektu Sekson.

Konferencja Sekson

Zeszłoroczna konferencja, która odbyła się 11-12 maja 2019 roku, to prawie 1000 uczestników, wystąpienia 20 prelegentów oraz przeprowadzonych 5 warsztatów praktycznych m.in. warsztaty dot. Mappingu ciała osób z niepełnosprawnością ruchową, zwiększające samoświadomość seksualnej, przeprowadzone przez dr Długołęcką, czy warsztat psycholożki i edukatorki seksualnej Barbary Ewy Baran poświęcony stereotypom dotyczącym seksualności – dekonstrukcji tych stereotypów. Ponad 90% uczestników konferencji w przeprowadzonej ankiecie zadeklarowało chęć uczestnictwa w kolejnej edycji i wyraźną potrzebę kontynuowania projektu. Dla zeszłorocznej konferencji udało nam się pozyskać ambasadorów: Anję Rubik wraz z projektem #sexedpl, Monikę Kuszyńską, Alżbetę Lenską.

Co planujemy?

Oś dalszych działań projektu i kierunki rozwoju wypracowane zostały na podstawie przeprowadzonych w styczniu 2020 r. badań, we współpracy z agencją badań rynku i opinii SW RESEARCH. Badaniem objętym zostały 803 osoby w tym OzN, oraz specjaliści, którzy na co dzień pracują w zawodzie ginekologa, psychologa, seksuologa czy też fizjoterapeuty. Badania obrazują sytuację osób z niepełnosprawnością ruchową w kontekście życia intymnego oraz rodzicielstwa OzN. Przeprowadzona analiza potrzeb w zakresie dostępu do szeroko rozumianej wiedzy o seksualności pokazuje jak wiele mamy do zrobienia: ponad jedna trzecia (36%) badanych OzN doświadczyła sytuacji, w której usłyszała że temat seksu, a nawet seksualności jej nie dotyczy, w związku z jego/jej niepełnosprawnością, ponad połowa (57%) badanych OzN odczuwa obecnie bariery psychiczne lub fizyczne w realizowaniu swoich potrzeb seksualnych, w związku z niepełnosprawnością. Bariery te wiążą się zarówno z trudnościami fizycznymi choćby w ułożeniu ciała, jak i barierami psychicznymi - lęk przed bliskością, intymnością, lęk przed brakiem satysfakcji po stronie partnera/partnerki, czy istotny także problem braku prywatności i poczucia niezależności.

W ramach projektu Sekson chcemy temu przeciwdziałać i zmieniać rzeczywistość. Dążymy do tego aby wypracowany po zeszłorocznej konferencji postulat „seksualność jest częścią nas wszystkich – niezależnie od płci i stopnia sprawności” stał się rzeczywistością. Chcemy aby osoby z niepełnosprawnością ruchową były postrzegane i czuły się jako osoby autonomiczne, zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji, niezależne. Chcemy także realnie wpłynąć na zwiększenie dostępu OzN do usług medycznych na zasadzie równych szans i możliwości.

 

Najbliższe plany projektowe to:

- sesja zdjęciowa i wystawa – planujemy stworzenie sesji zdjęciowej w formie reportażu, w której wezmą udział pary z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi, kobiety z niepełnosprawnością wychowujące dzieci. Podczas konferencji odbędzie się wystawa, która następnie przez cały rok będzie prezentowana w różnych miastach w Polsce.

- druga edycja konferencji w terminie 19-20.09.2020 r. w Warszawie w Centrum Kreatywności Targowa,

- cykl filmów na naszym kanale YouTube - rozmowy-wywiady z OzN i specjalistami w zakresie ginekologii, uroginekologii, psychologii, seksuologii,

- rozbudowa Mapy Dostępności – docieranie do nowych gabinetów i szkół rodzenia w całej Polsce,

- rozbudowa platformy edukacyjnej www.sekson.pl – tworzenie artykułów i wywiadów ze współpracującymi specjalistami, tworzenie bazy wiedzy dot. seksualności i rodzicielstwa OzN,

- prowadzenie webinarów ze specjalistami i praktykami w dziedzinie seksuologii, rehabilitacji seksualnej, fizjoterapii, ginekologii, urologii, psychologii

 

Zależy nam aby temat seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością jednoczył środowiska: medyczne, naukowe, organizacji pozarządowych, społeczne. Chcemy oddać głos zarówno OzN, jak i specjalistom. W rozpoczętą debatę chcemy włączać jak najwięcej podmiotów. To we współpracy widzimy siłę w działaniach służących przełamywania tabu, zmniejszaniu wykluczenia społecznego, niwelowaniu barier w dostępie do placówek medycznych i specjalistów, wypracowywaniu rozwiązań i zaleceń systemowych w zakresie włączania OzN w publiczną debatę o seksualności i rodzicielstwie oraz dostępie do usług medycznych.

 

Dowiedz się więcej 

sekson logo czarne

 

 

 

 

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!