1% podatku

Polacy bardzo chętnie pomagają potrzebującym. Widać to nie tylko podczas głośnych, ogólnopolskich zbiórek na różne cele, ale także co roku w rozliczeniach podatkowych. Odkąd można odpisać od podatku 1 procent na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie odsetek osób, które z tego prawa korzystają. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest 1% przekazywany potrzebującym, przekonają się, że podarowanie komuś szansy na lepsze życie, jest niezwykle proste i w ogóle nieodczuwalne dla domowego budżetu.

Drodzy Darczyńcy, mamy dla Was dobrą wiadomość!

Rozliczając PIT do 1 czerwca 2020 roku można przekazać 1% podatku wskazanej OPP. Fundacja otrzyma 1% podatku przekazany do 1 czerwca 2020 r. i zostanie on zaksięgowany na wskazanym subkoncie. ⬇️⬇️⬇️

Więcej informacji w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Art. 19:

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/324_u.htm

 

Co to jest 1%?

Od początku 2004 roku istnieje możliwość przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ta możliwość pozwala na przekazanie przez podatnika jednego procenta swojego podatku należnego Skarbowi Państwa na jakiś konkretny cel: np. na fundację pomagającą osobom z niepełnosprawnościami, na schronisko dla zwierząt lub hospicjum. Podatnik sam tę organizację wybiera i nie musi przelewać pieniędzy na konto. Po prostu 1% podatku, który należy się Skarbowi Państwa, trafia na konto wskazanej organizacji, a nie do budżetu państwa. 

Jak przekazać 1%?;

Procedura przekazania 1% podatku jest niezwykle łatwa i zajmuje tylko chwilę. Wystarczy wypełnić w zeznaniu rocznym dodatkową rubrykę. W niej podaje się numer KRS wspieranej organizacji. W przypadku Fundacji Avalon będzie to KRS: 0000270809. Kwota podatku musi być zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy, czyli jeśli wynosi 31,23 zł i 31,29 zł będzie wynosiła dokładnie 31,20 zł. Sumę ten na konto fundacji przekaże bezpośrednio urząd skarbowy. To takie proste! 

Jak przekazać 1% podatku na konkretną osobę?

Podatnik może także w deklaracji wskazać konkretny cel lub nazwisko Podopiecznego fundacji, jeśli to właśnie jemu chce przekazać 1% podatku. Podanie celu szczegółowego sprawi, że organizacja otrzyma informację, jakie było życzenie podatnika co do rozdysponowania przekazanych pieniędzy. W przypadku Fundacji Avalon należy wypełnić w druku PIT rubrykę „dodatkowe informacje” wpisując w niej nazwisko i numer subkonta osoby, której chcemy podarować 1%, np. „Kowalski, xxx”, jeśli chce się przekazać swój 1% podatku na rzecz konkretnego Podopiecznego.

Jakie organizacje mogą otrzymywać wpłaty z 1 procenta? 

Pierwszym kryterium, które upoważnia do przyjmowania 1% podatku dochodowego, jest nadany przez sąd status organizacji pożytku publicznego (OPP). Nie wszystkie OPP mogą jednak korzystać z przywileju otrzymywania 1%, ponieważ muszą spełniać także dodatkowe wymagania. Jest to między innymi obowiązek sprawozdawczy. OPP musi sporządzać i przesyłać do odpowiednich urzędów roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, w przeciwnym razie nie zostanie uwzględniona w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. 

Kto może przekazać 1%?

1% podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać osoba rozliczająca się w Polsce, między innymi podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Swój jeden procent przekazać może podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. Jeden procent mogą przekazać też emeryci, jeśli samodzielnie wypełniają formularz PIT-37 albo korzystają ze stworzonego specjalnie z myślą o nich PIT-OP. Reasumując: 1% podatku na OPP mogą przekazać wszyscy podatnicy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. 

Kto nie może przekazać 1 procent podatku?

Procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie mogą przekazywać osoby prawne, między innymi spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe. 

Kiedy OPP otrzyma środki z 1% na swoje konto?

Za przesłanie pieniędzy z 1% do organizacji pożytku publicznego odpowiada urząd skarbowy, do którego trafiło zeznanie podatkowe. Ważne jest jednak, by zeznanie to było wypełnione prawidłowo i złożone w terminie oraz wiązało się z opłaceniem przed podatnika należnego podatku. Organizacja pożytku publicznego, niezależnie od tego, kiedy podatnik złoży PIT, otrzyma pieniądze w terminie od maja do końca lipca. 

Na co wydawane są pieniądze z 1%?

Każda fundacja ma swój statut, w którym opisuje cele swojego działania. Transparentna organizacja powinna na swojej stronie internetowej zamieszczać informacje o formie udzielanej pomocy i opisywać konkretne przykłady działalności i podejmowanych działań na rzecz realizacji swoich celów. Na przykład Fundacja Avalon szeroko opisuje swoje cele i podejmowane działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych. Fundacja działa w kierunku zmiany postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo i same osoby z niepełnosprawnością. Wspiera poprzez rehabilitację osoby z niepełnosprawnościami, umożliwia dofinansowanie wydatków związanych z realizacją indywidualnych celów i pasji, a nawet daje możliwość rozwoju sportowcom ekstremalnym. Na stronie Fundacji znaleźć można szczegółowe sprawozdania z działalności w każdym roku, dzięki czemu można z pełną świadomością przekazać swój 1% podatku na cele Avalon.

Czy oprócz 1% można wspierać fundację darowiznami?

Tak. Organizacja pożytku publicznego, oprócz 1%, może przyjmować także darowizny pieniężne i rzeczowe. Najczęściej można wpłacić pieniądze bezpośrednio na konto fundacji, za pomocą SMS-ów, a także wspierając zbiórkę na konkretną osobę - Podopiecznego Fundacji.

Różnica pomiędzy 1% a darowizną 

Darowizna to „umowa, mocą której jedna strona (właściciel) oddaje daną rzecz drugiej stronie dobrowolnie i bezpłatnie” lub „pieniądze lub majątek, które ktoś przekazał dobrowolnie jakiejś osobie lub instytucji, zwykle na podstawie pisemnej umowy”. Kodeks cywilny (art. 888) mówi, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. Darowizna jest więc wtedy, kiedy ktoś dobrowolnie przekazuje komuś pieniądze pochodzące z własnych zasobów. Darowiznę można przekazać między innymi stowarzyszeniom i fundacjom. Aby obywatele chętniej przekazywali darowizny, państwo wprowadziło ulgi podatkowe. Osoba, która przekaże darowiznę organizacji lub instytucji, może zmniejszyć podstawę opodatkowania podczas rozliczania się z podatku dochodowego. Prawo to dotyczy osób fizycznych, jak i prawnych. Możliwość przekazania 1% podatku jest szczególną formą wsparcia i obejmuje tylko i wyłącznie organizacje pożytku publicznego. 1% nie jest darowizną ani ulgą, ale decyzją podatnika, by zamiast do skarbu państwa 1 procent jego podatku trafił na cele społeczne realizowane przez OPP. 

Czy zbieranie 1% jest zbiórką publiczną? 

1% nie jest zbiórką publiczną. Żeby zorganizować zbiórkę publiczną, trzeba ją zgłosić na stronie rządowej. Jeśli organizacja chce korzystać z wpłat z podatku, nie musi ubiegać się o zezwolenie na zbiórkę publiczną. Musi mieć jednak status OPP i znaleźć się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.

 

Fundacja Avalon od 2009 roku posiada status OPP (organizacji Pożytku Publicznego), co oznacza że jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku na cele statutowe oraz na rzecz swoich Podopiecznych...

 

Jak przekazać 1% podatku krok po kroku?

 

Krok 1.

Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

 

Krok 2.

Wypełnij rubrykę  WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000270809 - w tym roku nie trzeba podawać nazwy Fundacji - wystarczy sam KRS
  • Wnioskowana kwota - kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1%   kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

wycinek PIT 36 2011 z tekstemhm

 

WAŻNE:

Jeśli chcesz przekazać swój 1% podatku na rzecz konkretnego Podopiecznego wypełnij koniecznie rubrykę DODATKOWE INFORMACJE, wpisując w niej nazwisko i numer subkonta osoby której chcemy podarować 1% np. „KOWALSKI, xxx”.

 

 wycinek PIT

 

Krok 3.

Złóż PIT w odpowiednim terminie, 1% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy

 

Poniżej znajdziecie Państwo najnowszy program do rozliczeń PIT za rok ubiegły. W rubryce dotyczącej przekazania 1% został wstawiony numer KRS Fundacji AVALON.

 

Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE FUNDACJI AVALON :)

 

Pobierz wersję dla systemu Windows

e-pity po prostu

 

Pobierz wersję dla systemu MAC OS:

e-pity po prostu

 

Pobierz wersję dla systemu Linux:

e-pity po prostu

 

Mogą Państwo także skorzystać z wersji on-line programu, uruchamianej w przeglądarce internetowej:

e-pity po prostu

 

 

Program e-pity Copyright 2017-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.    e pity po prostu

 

 

 

Aby przekazać 1% na rzecz wybranego Podopiecznego mogą Państwo skorzystać z Programu PIT zamieszczonego na profilu Podopiecznego w zakładce "Nasi Podopieczni".

Zachęcamy Państwa do skorzystania z Poradnika. Znajdują się tam pytania i odpowiedzi dot. PIT-11 oraz szczegółowe informacje na temat wypełnienia PIT-37.

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36  lub email: kontakt@fundacjaavalon.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: iodo@fundacjaavalon.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, a także w celach  kontaktowych oraz statystycznych administratora danych. W razie wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku będą udostępnione sponsorom Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym w ich celach promocyjnych i reklamowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść  skargę do organu nadzorczego.

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!